Jesteśmy niewielką firmą wędliniarską działającą od połowy lat dziewięćdziesiątych. Przez ten okres wypracowaliśmy taki model działania, który nam daje satysfakcję, handlowcom sprzedającym nasze wędliny zadowolenie ze współpracy, a konsumentom że się tak wyrazimy „niebo w gębie”.


"Nie ma bardziej szczerej miłości,
niż miłość do jedzenia"
George Bernard Shaw